Fiske i København – en guide for turister

Skrevet av Erik Hamre – dansk-norsk lystfisker fra København og blogger på Oceankaj.dk

Velkommen til København, min hjemby og temaet for denne guiden. Jeg skriver om fiskesteder i København på bloggen min Oceankaj.dk, men ettersom København vokser som internasjonal by, har jeg fått flere e-poster fra nordmenn som spør om tips når turen går til Køben.

Så jeg tenkte: Hvorfor ikke skrive noe på norsk for besøkende og expats i København?

Resultatet ble denne artikkelen. Her finner du en introduksjon til fiske i og rundt København. Jeg fisker nesten utelukkende i saltvann etter torsk, makrell, sjøørret og annen saltvannsfisk, men jeg har inkludert noen lenker for dere som vil fange stor gjedde eller karpe. Jeg vet at mange synes den type fiske er mer spennende. Jeg lenker også til dansk innhold på bloggen min, hovedsakelig når jeg diskuterer steder. Disse artiklene har Google Maps-illustrasjoner, så selv om du ikke forstår dansk, kan du likevel finne stedene ved å følge kartene.

Til slutt, men ikke minst: Du er alltid velkommen til å sende meg en e-post på kontakt@oceankaj.dk.

Typer fiske i og rundt København

København ligger rett ved Øresund, sundet som skiller Danmark og Sverige. Dette er et rikt og stort sett sunt økosystem med et bredt utvalg fisk. De siste årene har det til og med kommet rapporter om tunfisk. Tunfisk pleide å være tallrik her, men overfiske førte til at bestanden kollapset. At den nå er økende er et vitnesbyrd om de økologiske vernetiltakene og restaureringsinnsatsen. La oss håpe utviklingen fortsetter.

Havnefiske

København har store havneområder fra da byen var en viktig skipsfartshavn. Disse havneområdene stikker ofte ut i Øresund eller har dype og lange bassenger der store skip pleide å legge til kai. Dette gir spennende fiskemuligheter.

Københavns kommune har gjort en god jobb med å gjenopprette vannkvaliteten til A+-standard. Vanns i og rundt København er nå som regel veldig rent. Dette ser man blant annet på alle som bader i havnebassengene om sommeren. Det eneste problemet er sedimentene i havneområdene, som er forurenset fra industriell virksomhet gjennom mange år. Kommunen konkluderte med at en skikkelig opprydning ville bli for dyr, og valgte i stedet å dekke sedimentene med et sandlag. Det betyr at man ikke bør spise bunnfisk fra havnen som flyndre, sild, abbor (bortsett fra ved Oceankaj) og ål. Nyligens er torsk nå også inkludert her. Annen fisk fra havnen er trygg å spise.

Her kan du fiske i havnen

Fiske er tillatt på stedene markert på kartet:

Indre havn

Som du ser er det begrensninger på hvor det er lov å fiske. Offisielt er fiske forbudt i indre havn og kanalene, men mange fisker der likevel.

Det pågår en kampanje for å presse politikerne til å tillate fiske også der, men hvis du velger å fiske på forbudte steder er det viktig at du representerer sportsfiskere på en god måte overfor allmennheten. Rydd alltid opp etter deg, vær høflig og imøtekommende hvis noen stiller spørsmål. Jeg liker ikke å fiske i indre havn siden jeg føler meg iakttatt når det er mange tilskuere. Det er et bra sted for torsk om våren og høsten.

Nordhavn

Nordhavn var tidligere en industrihavn med mye tungindustri. Det meste av industrien er nå borte, og området gjennomgår en rivende gentrifisering med svært dyre leiligheter. Likevel vil det trolig gå tiår eller mer før området blir “normalt”. Fortsatt er det et røft industriområde med dype havner der store skip pleide å legge til kai.

Disse havnene er opptil 8 meter dype og flere hundre meter lange. De utgjør et økosystem ikke ulikt en liten fjord, og mange typer fisk holder til her. Spesielt gjelder dette torsk om våren, høsten og vinteren, og hornfisk og makrell om sommeren. Dette er et av de beste stedene for makrellfiske seint om sommeren.

Lengst ute ligger Oceankaj, som også er navnet på bloggen min. Dette er en kunstig øy som strekker seg flere kilometer ut i Øresund. Det spesielle her er den sandholdige bunnen og de relativt store dypene, noe som gjør det til et foretrukket habitat for flatfisk. Det er litt tungvint å komme seg hit, og teknisk sett er fiske forbudt, men folk drar likevel.

Refshaleøyen

“Refshaleøen” ligger sør i havnen, rett overfor Langelinje og nordøst for Amager. Her kan du fange torsk, flatfisk og sjøørret avhengig av sesong.

Jeg vil ikke anbefale det framfor andre steder, med mindre du bor i området.

Den nordøstlige delen kalles Lynetten og er omkranset av enorme vindmøller. Dette er et populært sted for torskefiske ettersom vannet er dypt nær land.

Slusen

Slusen i Sydhavn, den sørlige delen av havnen, er et interessant sted. Tidligere var dette et sted med god sjans for sjøørret men med tiden er fangstene blitt færre. Det er verdt å prøve hvis du bor i nærheten. Her kan du også fange gjedde og karpe, som svømmer inn i og ut av kanalene i området.

Det er et populært sted å fange sjøørret ettersom kanalslusen skaper strie strømmer som angivelig lurer ørreten til å tro at dette er en fossende “elv”.

Slusen er et interessant sted, for meg minner det nesten om et put-and-take-vann i konstruksjonen. Du har dette lille innsjølignende området, og ifølge folk der, bør du fiske nær bunnen med enten lure eller bruke flytende dupp og meitemark eller “børsteorm”.

Brakkvanns fiske etter gjedde og abbor

Vannet i Øresund er ganske brakt med lavt saltinnhold. Dette gir mulighet for interessant fiske utenfor selve byen, der enorme gjedder og abbor kan fanges.

Sør for København i Køge finner du Tryggevælde Å, som er ganske berømt for de mange og store abborene som trives i det næringsrike brakke vannet. Det kan være ganske mange folk på noen steder nær elvemunningen, noen ganger nesten stående side om side, men du kan finne dine egne plasser. Du kan kontakte Køge Sportsfiskerforening via lenken. Nettstedet er på dansk, men jeg er sikker på at de vil svare på en e-post på engelsk.

Gjedde er en veldig populær sportsfisk i Danmark og København, men jeg vet ikke for mye om hvor og når man kan fange den. Jeg vet at det finnes stor brakkvannsgjedde i Køge Bugt. Bukta har lav dybde og brakt vann som gjør den perfekt for disse store gjeddene.

De virkelig store gjeddefiskeområdene ligger utenfor København i den sørlige delen av Sjælland i Møn- og Stege-området. Dette er utenfor rammene til denne artikkelen, og jeg anbefaler at du kontakter noen av fiskeguidene på FishingZealand.dk hvis du vil prøve det. Jeg kan ikke forestille meg at det vil være lett å dra dit alene, sannsynligvis best å bli med noen mer erfarne.

Ferskvannsfiske etter gjedde

Det er flere steder å fange gjedde i København. Jeg fisker ikke etter gjedde, så igjen, ikke en ekspert. Jeg vet at det er mange virkelig store gjedder i de 5 innsjøene på rad i København (“Søerne”). Det er imidlertid ikke tillatt å fiske her utenom noen få dager i året. Jeg ser folk gjøre det likevel, men du er advart. Jeg vet også at du kan fange gjedde i “Kastellet”. Swagtrout-bloggen har god informasjon på engelsk om gjeddeplasser i København.

Båtfiske i København

Det er selvfølgelig også mulighet for å fiske fra båt. Dette kan enten være fra en privat båt i Øresund eller i en turbåt som tar med grupper ut for å fiske. Når det gjelder sistnevnte, er det en svært populær form for fiske etter torsk og andre arter om vinteren, men du kan dra året rundt.

Om vinteren kan du fange noen virkelig store torsk på disse båtturene, +10kg torsk er ikke uvanlig og kjent som “målere” (måler stort nok, en underdrivelse). Det er en type fiske som er populært blant alle slags mennesker, og mange drar på fiske her som deres eneste fiskeopplevelse på et år eller til og med i løpet av livet. Det er ikke akkurat en komfortabel opplevelse, kaldt, vindfullt og en noe konkurransepreget og “direkte” tone, men det er verdt det når du drar den store torsken opp fra dypet. Andre båter drar ut for å fiske makrell, flatfisk eller sild. Det er mulighet for å leie fiskeutstyr på båtene. Gjør et Google-søk etter “kutterture Øresund” for å finne båter, det er mange, og jeg vet ikke helt hvilke jeg skal anbefale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen